Om Leila Perikala

Mitt namn är Leila Perikala, född 1967 i Shiraz, Iran. Jag har en master i fine arts från Indien. Denna utbildning innehöll bland annat måleri, skulptur, grafik och grafikdesign. Jag har även många års erfarenhet som uppvisar mitt konstarbete bland annat i Indien och Sverige. För mig handlar konsten om fantasi och jag älskar tanken att man kan skapa sin egen verklighet med konst.
Det är min avsikt i mitt arbete att skapa en känsla av frihet och i processen skapa en annan   värld. Tre små ord som jag anser har störst innebörd i världen är tro, hopp och kärlek.